Privacyverklaring X-tension Vormgeving & Webdesign

Artikel 1 – Inleiding

Dit is de privacyverklaring van X-tension Vormgeving & Webdesign. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met diverse persoonsgegevens. X-tension Vormgeving & Webdesign voldoet aan de bepalingen van de AVG ( Algemene Verordering Persoonsgegevens )

Artikel 2 – Verzamelde persoonsgegevens

Uw privacy is voor ons belangrijk. Wij doen onze uiterste best om uw gegevens te beschermen.

  • X-tension Vormgeving & Webdesign bezit persoonsgegevens via websites van derden. Doordat wij websites beheren voor derden heeft X-tension verschillende persoonsgegevens in back-ups staan. Er vind geen gegevensverwerking plaats met deze persoonsgegevens.
  • X-tension Vormgeving & Webdesign bezit persoonsgegevens van haar klanten. X-tension bezit enkel relevante gegevens die noodzakelijk zijn voor communicatie & facturering.
  • Naam bedrijf
  • Naam persoon
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Artikel 3 – Minderjarigen

X-tension Vormgeving & Webdesign heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Wij raden ouders aan om betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op. Dan verwijderen wij deze informatie.

Artikel 4 – Beveiliging

Bij gegevensoverdracht via de website X-tension.biz gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt extra veiligheid. Dat uw gegevens versleuteld verzonden worden ziet u aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van uw browser.

Artikel 5 – Gegevens van websitebezoek

Onze website gebruikt cookies. Hierdoor kan de website beter functioneren. Ook worden bezoekgegevens gemeten door Google Analytics. De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw sitebezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Artikel 6 – Gegevens aanpassen

Persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt kunt u op elk gewenst moment laten aanpassen. De gegevens kunnen gewijzigd of verwijderd worden.

Artikel 7 – Bewaartermijn gegevens en inzage

Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen via info@x-tension.biz. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Ter bescherming van uw privacy verzoeken wij hierbij om uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. X-tension Vormgeving & Webdesign reageert zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken op uw verzoek.

Artikel 8 – Delen met anderen

X-tension deelt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze service. Denk hierbij aan uw persoonsgegevens in facturatieprogramma. Ook kan uw website en bedrijfsnaam vermeld staan in mijn portfolio.

Artikel 10: Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze onlinepagina.