Brandhappening

‘You can’t stop the waves from coming, but you can learn how to surf them.’ Branding agency: Brandhappening Amsterdam. Mijn vaste partner in merkenmarketing.

Uw bedrijf is een paar jaar geleden gestart met een duidelijk doel voor ogen. Het enthousiasme voor uw product deed uw geloven dat u deze doelen ging behalen. Maar nu merkt u dat er stappen missen. Met behulp van interviews en marktonderzoek word er een nieuwe kleur aan het oorspronkelijke doel gegeven. Hierdoor ontstaan er nieuwe kansen voor uw product. Ook wanneer een bedrijf gaat starten geven deze onderzoeken een stevige basis voor uw toekomstige richting in het bedrijf.